CZAS TRWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 
Lp. Godziny
1 7:30 - 8:15
2 8:25 - 9:10
3 9:20 - 10:05
4 10:15 - 11:00
5 11:10 - 11:55
6 12:10 - 12:55
7 13:05 - 13:50
8 14:00 - 14:45
9 14:55 - 15:40
10 15:50 - 16:35
11 16:45 - 17:30