Planowane Klasy 2023/2024

Klasa Artystyczna

KLASA ARTYSTYCZNA - KSZTAŁCENIE 4-LETNIE

KLASA: dl

Klasy 1dl
Przedmioty rozszerzone język polski, język angielski, historia
Nauczane języki język angielski, język niemiecki lub hiszpański
Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, matematyka, historia, język angielski

Lubisz śpiewać, malować a może recytować?

Masz duszę artysty?

W klasie artystycznej możesz rozwijać wszystkie swoje pasje związane z:

 • muzyką,
 • plastyką,
 • filmem,
 • teatrem.

Klasa artystyczna

Opis klasy

Młodzież uczęszczająca do klasy o tym profilu realizuje swoje zainteresowania w różnych formach wyrazu artystycznego w ramach zajęć prowadzonych na podstawie autorskich programów przygotowanych specjalnie dla nich. W trakcie nauki w klasie artystycznej realizowany jest przedmiot dodatkowy ,,Twórca i odbiorca sztuki”. Młodzież uczestniczy również w warsztatach teatralnych, fotograficznych, tanecznych, zajęciach ze sztuki filmowej i nowoczesnych technik wizualnych. Chętni biorą udział w zajęciach plastycznych, rozwijają swoje talenty w chórze „Amabile”i zespole wokalno-muzycznym.

Uczniowie klas artystycznych rozwijają również swoje pasje dziennikarskie. Corocznie prezentują swoje umiejętności na festiwalach, przeglądach teatralnych biorą udział w konkursach artystycznych i filmowych. Są autorami małych form scenicznych, scenariuszy filmowych, wystaw prac plastycznych i fotograficznych. Od wielu lat uczniowie klas artystycznych organizują Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji”.

Od 2014 roku młodzież z klas artystycznych otoczona została opieką patronacką Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Uczniowie biorą również udział w wielu projektach artystycznych np. „Filmowe dekady” z MDK, „Pod Akacją”, „Dzielnice kultury”, „Kultura i Edukacja. Dwie siostry razem”. Młodzież uczęszczająca do klasy artystycznej współpracuje również z Muzeum Literackim Józefa Czechowicza oraz Klubem 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie.

W ramach współpracy z BDWB młodzież może realizować własne pomysły artystyczne – koncerty, wystawy prac plastycznych w nowej galerii. Uczniowie uczęszczający do tej klasy biorą udział w wycieczkach przedmiotowych uwzględniających zainteresowania oraz profil kształcenia – Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, Szkoła Filmowa w Łodzi.

Studia

 • Filologiczne (polonistyka i języki obce),
 • Artystyczne (edukacja artystyczna, w zakresie sztuk plastycznych, malarstwo, Jazz i muzyka estradowa),
 • Dziennikarstwo,
 • Animacja kultury,
 • Etnografia,
 • Logopedia,
 • Psychologia,
 • Historia.