Planowane Klasy 2023/2024

Klasa Medyczno - Ratownicza

KLASA MEDYCZNO - RATOWNICZA - KSZTAŁCENIE 4-LETNIE

KLASA: bl

Klasy 1bl
Przedmioty rozszerzone biologia, chemia, język angielski
Nauczane języki język angielski, język niemiecki lub język hiszpański
Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, matematyka, biologia, chemia

Ta klasa otwiera przed Tobą ogromne możliwości

Jeśli interesujesz się medycyną i naukami przyrodniczymi oraz chcesz zdobyć w przyszłości zawód wpisujący się w aktualne trendy na rynku pracy, wybierz klasę medyczno-ratowniczą.
Ucząc się w niej, będziesz miał szansę brać udział w atrakcyjnych innowacyjnych zajęciach, opartych na metodach praktycznego zdobywania wiedzy. Możesz aktywnie uczestniczyć w eksperymentach naukowych, poznawać nowoczesne metody badawcze i osiągnięcia współczesnej medycyny, biologii i chemii oraz tajniki otaczającej nas na co dzień biotechnologii!

Rozwiniesz swoje zainteresowania:

W ramach aktywności prozdrowotnej nauczysz się: szybkiej interwencji medycznej, przeciwdziałania obrażeniom wewnętrznym, rehabilitacji, mikrobiologii, promocji racjonalnego odżywiania się, profilaktyki uzależnień, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, higieny pracy umysłowej.

Klasa medyczno - ratownicza

Opis klasy

Edukacja biologiczno-chemiczna urozmaicona jest doświadczeniami biologicznymi i chemicznymi realizowanymi w pracowniach do tego przeznaczonych lub zajęciami laboratoryjnymi na uczelniach wyższych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych w okolicy szkoły, lub na zajęciach wyjazdowych.

Program nauczania w klasie medyczno-ratowniczej został uzupełniony o zajęcia z zakresu Podstaw Ratownictwa Medycznego. Istnieje możliwość uczestnictwa w certyfikowanym kursie na ratownika organizowanym przez Ośrodek Szkoleniowy przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie

Możesz uczestniczyć w kampaniach profilaktycznych, projektach promujących zdrowy styl życia, przedsięwzięciach ekologicznych. Masz możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań m.in. biologicznym, ekologicznym.. Nabędziesz umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej na specjalistycznym sprzęcie ratowników medycznych.

MASZ MOŻLIWOŚĆ ZDOBYĆ CERTYFIKAT UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, dzięki czemu będziesz miał możliwość uczestniczenia w laboratoriach i wykładach organizowanych przez uczelnię. Dzięki współpracy z uczelniami możesz odbyć ćwiczenia z zakresu opieki nad noworodkiem, małym dzieckiem, osobą niepełnosprawną i starszą.

Studia

Po zgłębieniu wiedzy i zdobyciu umiejętności w klasie medyczno-ratowniczej masz możliwość kształcić się na takich kierunkach jak:

 • lekarski,
 • stomatologia,
 • analityka medyczna,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • fizjoterapia,
 • biologia,
 • biologia sądowa
 • kryminalistyka
 • weterynaria
 • psychologia
 • dietetyka
 • farmacja
 • kosmetologia
 • chemia
 • behawiorystyka zwierząt
 • technologia żywienia i żywności
 • inżynieria biomedyczna
 • ochrona środowiska