Planowane Klasy 2023/2024

Klasa Politechniczna

KLASA POLITECHNICZNA - KSZTAŁCENIE 4-LETNIE

KLASA: al

Klasy 1al
Przedmioty rozszerzone matematyka, geografia, język angielski
Nauczane języki język angielski, język niemiecki lub hiszpański
Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, matematyka, geografia, język angielski

Zajęcia laboratoryjne na Wydz. Politechniki Lubelskiej

Opis klasy

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem wieży i umiejętności z zakresu matematyki i geografii. Na realizację tych przedmiotów przewidziani zwiększoną liczbę godzin, co daje doskonałe podstawy i możliwości kontynuowania nauki na wielu atrakcyjnych kierunkach studiów politechnicznych i uniwersyteckich.

Dzięki podpisanemu porozumieniu szkoły z Politechnika Lubelską, klasa będzie uczestniczyć w wykładach, pokazach i laboratoriach prowadzonych przez wykładowców akademickich w szkole i na uczelni oraz korzystać z zasobów biblioteki uczelnianej.

Nauczanie matematyki odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. programu GeoGebra, aplikacji Quizizz, Kahoot, Plickers. Uczniowie klasy politechnicznej mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań matematycznych i geograficznych oraz sprawdzenia się w licznych konkursach przedmiotowych oraz przy realizacji przedsięwzięć ogólnoszkolnych np. Szkolnego Dnia Matematyki czy Szkolnego Dnia Ziemi i innych.

Studia

Uczniowie tej klasy to przyszli studenci bardzo atrakcyjnych kierunków: informatyka, finanse i rachunkowość, mechatronika, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, ekonomia, matematyka, elektrotechnika oraz wiele innych.

Szkoła oferuje również szeroką gamę zajęć dodatkowych z matematyki i nie tylko…