Planowane Klasy 2023/2024

Technik Ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA - KSZTAŁCENIE 5-LETNIE

KLASA: ct

Klasy 1ct
Przedmioty rozszerzone matematyka, język angielski
Nauczane języki język angielski, język niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, matematyka, geografia, język angielski

Kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjne
 • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Planowane przedmioty zawodowe:

 • Podstawy ekonomii,
 • Pracownia statystyki,
 • Bezpieczeństwo i prawo,
 • Organizowanie działalności gospodarczej,
 • Pracownia techniki biurowej,
 • Pracownia podejmowania działalności gospodarczej,
 • Pracownia ekonomiczna,
 • Kadry i płace,
 • Pracownia gospodarki finansowej,
 • Język obcy zawodowy.
 • Podstawy biznesplanu i marketingu,
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstw,
 • Podstawy księgowości,
 • Pracownia rachunkowości,

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, urzędzie miasta lub gminy, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, bankach oraz oddziałach ZUS. 2 razy po 4 tygodnie.

Opis zawodu

Technik ekonomista to zawód bardzo atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy. Daje absolwentowi świetną możliwość odnalezienia się na rynku pracy czy też w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest on przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie przydają się wiedza i umiejętności z kadr i płac, finansów przedsiębiorstwa i obsługi biura. Technik ekonomista wie, jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą oraz potrafi poruszać się w gąszczu przepisów prawnych; umie posługiwać się komputerem, a stosowanie programów biurowych i obsługi uproszczonej księgowości w pracy jest dla niego codziennością. Można mu powierzyć m.in. sporządzenie deklaracji podatkowej, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, prowadzenie sekretariatu i sporządzanie analiz ekonomicznych. Technik ekonomista może znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i u każdego pracodawcy. Praca czeka na niego na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, kadrami, planowaniem produkcji. Odnajdzie się też w instytucjach finansowych, administracji państwowej i samorządowej.

Możliwości zatrudnienia

Technik ekonomista może być zatrudniony na stanowiskach pracy w małych i dużych podmiotach gospodarczych. Nabyte umiejętności przygotowują także do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Przyszłość technika ekonomisty:

 • Statystyk,
 • Pracownik kadr,
 • Sekretarz / sekretarka,
 • Asystent księgowego,
 • Pracownik banku, biura podróży,
 • Pracownik ZUS i innych instytucji,
 • Urzędnik podatkowy,
 • Pośrednik pracy,
 • Agent celny.

Studia

Po uzyskaniu tytułu technik ekonomista, absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na dowolnie wybranej uczelni wyższej na kierunkach:

 • Finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Logistyka
 • Analityka gospodarcza
 • Marketing
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ekonomia menadżerska
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
 • Bankowość
 • Polityka społeczna
 • Handel zagraniczny