Planowane Klasy 2023/2024

Technik Handlowiec

TECHNIK HANDLOWIEC - KSZTAŁCENIE 5-LETNIE

KLASA: bt (klasa dwuzawodowa)

Klasy 1bt
Przedmioty rozszerzone geografia, język angielski
Nauczane języki język angielski, język niemiecki
Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, matematyka, geografia, język angielski

Kwalifikacje w zawodzie:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Planowane przedmioty zawodowe:

 • Ekonomia w handlu
 • Towaroznawstwo
 • Obsługa klienta
 • Organizacja sprzedaży
 • Marketing
 • Rachunkowość handlowa
 • Pracownia sprzedaży
 • Symulacyjna firma handlowa

Praktyki zawodowe

Opis zawodu

Profesjonalny handlowiec to nie tylko praca. To styl bycia, styl porozumiewania się z ludźmi, handlowiec to urodzony negocjator.

 • Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, dziś handlowiec postrzegany jest jako profesjonalny doradca.
 • Absolwenci szkoły przygotowani są do pracy w działach handlowych przedsiębiorstw oraz firmach zajmujących się promocją, reklamą i marketingiem na średnich szczeblach zarządzania w firmach handlowych.
 • Mogą samodzielnie lub we współpracy opracowywać projekty strategii marketingowych, prowadzić negocjacje handlowe, przygotowywać i zawierać umowy handlowe.
 • Posiadając wiedzę z zakresu psychologii obsługi klienta i nowoczesnych technik sprzedaży uczniowie są dobrze przygotowani do pracy jako menedżerowie produktu, pracownicy działu obsługi klienta, sprzedawcy usług finansowych.
 • Technik handlowiec jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-usługowej posiadając zarówno wiedzę merytoryczną jak i kompetencje miękkie tj. radzenie sobie ze stresem, działanie pod presją czasu, odporność na krytykę, umiejętność organizowania pracy zespołowej i delegowania zadań.

Możliwości zatrudnienia

Zdobyty przez absolwenta zasób wiedzy i umiejętności pozwala na zatrudnienie w:

 • firmach handlowych,
 • instytucjach kontroli handlu,
 • działach sprzedaży firm różnych branż,
 • agencjach reklamowych,
 • bankach,
 • jako zarządzający placówką handlową,

Technik handlowiec może być także zatrudniony jako: merchandiser, telemarketer, przedstawiciel handlowy, inżynier sprzedaży.

Studia

 • Psychologia w biznesie
 • Transport i logistyka
 • Psychologia sprzedaży i marketingu
 • Służby specjalne i policyjne
 • Inżynieria biomedyczna
 • Technologia żywności
 • Biotechnologia