Planowane Klasy 2023/2024

Technik Informatyk

TECHNIK INFORMATYK - KSZTAŁCENIE 5-LETNIE

KLASA: fgt (klasa dwuzawodowa)

Klasy 1fgt
Przedmioty rozszerzone matematyka
Nauczane języki język angielski, język niemiecki
Przedmioty uzupełniające cyberbezpieczeństwo
Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, matematyka, informatyka, język angielski

Kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Planowane przedmioty zawodowe:

 • Urządzenia techniki komputerowej,
 • Systemy operacyjne,
 • Lokalne sieci komputerowe,
 • Projektowanie stron internetowych,
 • Systemy baz danych,
 • Serwerowe systemy operacyjne,
 • Projektowanie aplikacji internetowych,
 • Język obcy zawodowy,
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej,
 • Montaż i eksploatacja lokalnej sieci i urządzeń sieciowych,
 • Programowanie aplikacji internetowych,
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi,
 • Administrowanie bazami danych.

Praktyki zawodowe

W zawodzie technik informatyk praktyki realizowane są w wymiarze 8 tygodni (po 4 tygodnie w klasie 3 i 4). Uczniowie mają możliwość poznać pracę informatyka w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Praktyki odbywają się w firmach zajmujących się serwisem sprzętu komputerowego, dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu, tworzeniem oprogramowania, czy obsługą informatyczną firm. Są wśród nich takie lubelskie przedsiębiorstwa jak VICO, Infinite IT Solutions, ITLU, DataSoft, MikroBit, XYZ Data czy AT Serwis. Praktyki są również realizowane w działach informatycznych takich firm jak Poczta Polska, Uniwersytet Przyrodniczy, Cezal i Społem LSS.

Opis zawodu

Zawód technik informatyk jest najbardziej poszukiwanym zawodem w sferze zatrudnienia. Absolwent szkoły posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego:

 • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
 • montowania, testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego,
 • rozbudowy i modernizacji zestawów komputerowych,
 • konfiguracji stanowisk komputerowych i sieci komputerowych,
 • obsługi lokalnych sieci komputerowwych,
 • budowy i konfiguracji sieci komputerowych,
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • projektowania i tworzenia bazy danych oraz obsługi ich oprogramowania aplikacyjnego,
 • administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji.

Ponadto posiada umiejętność obsługi pakietów oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań oraz posługiwania się programami do cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci są fachowcami przygotowanymi do pracy na stanowiskach:

 • instalatorów i administratorów systemów operacyjnych,
 • administratorów sieci i systemów serwerowych,
 • operatorów baz danych,
 • administratorów serwisów internetowych,
 • grafików komputerowych,
 • serwisantów sprzętu komputerowego.

Absolwent może podjąć pracę w firmie komputerowej, usługowej, naprawczej lub produkcyjnej, we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Może również prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych.

Studia

Jako absolwent tej klasy możesz wybrać dowolne studia. Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z matematyki lub informatyki otwiera przed Tobą możliwość studiowania na wielu kierunkach w tym na kierunkach technicznych na wielu dobrych uczelniach w Polsce.

 • Bioinformatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka inżynierska
 • Inżynieria systemów
 • Technologie informatyczne w logistyce
 • Teleinformatyka
 • Systemy baz danych
 • Programowanie