Planowane Klasy 2023/2024

Technik Programista

TECHNIK PROGRAMISTA - KSZTAŁCENIE 5-LETNIE

KLASA: fgt (klasa dwuzawodowa)

Klasy 1fgt
Przedmioty rozszerzone matematyka
Nauczane języki język angielski, język niemiecki
Przedmioty uzupełniające sieci i cyberbezpieczeństwo
Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, matematyka, informatyka, język angielski

Kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Planowane przedmioty zawodowe:

 • Strony internetowe,
 • Systemy baz danych,
 • Aplikacje internetowe,
 • Język obcy zawodowy,
 • Programowanie aplikacji internetowych,
 • Administrowanie bazami danych,
 • BHP w informatyce,
 • Projektowanie oprogramowania,
 • Programowanie obiektowe,
 • Aplikacje webowe,
 • Tworzenie aplikacji desktopowych,
 • Tworzenie aplikacji mobilnych,
 • Tworzenie aplikacji webowych .

Praktyki zawodowe

W zawodzie technik programista praktyki realizowane są w wymiarze 8 tygodni (po 4 tygodnie w klasie 3 i 4). Uczniowie mają możliwość poznać pracę programisty w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Szkoła nawiązała współpracę z firmami NOVA TELECOM sp. z o.o. i ITLU sp. z o.o., które zajmują się projektowaniem i wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspierających rozwój i wzrost efektywności, tworzeniem profesjonalnych i nowoczesnych stron oraz serwisów internetowych dostosowanych do aktualnych trendów.

Współpraca ma na celu:

 • wspieranie szkoły w edukacji młodych ludzi oraz podnoszenie jakości i efektywności kształcenia w zawodzie technik programista,
 • wspieranie szkoły w podnoszeniu i kształtowaniu kompetencji zawodowych poprzez poznawanie nowych obszarów wiedzy, umiejętności i postaw,
 • organizację praktyk zawodowych w zakładach pracy,
 • wspólne tworzenie programów nauczania dla zawodu technik programista,
 • współorganizację szkoleń, warsztatów, konkursów, seminariów,
 • wspieranie szkoły w przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych,
 • wspieranie szkoły w przygotowaniu absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy,
 • wspieranie szkoły w podnoszeniu umiejętności zawodowych nauczycieli uczących w zawodzie technik programista.

Opis zawodu

Technik programista to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy.

Absolwent szkoły posiada wiedzę i umiejętności techniczne do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Na kierunku Technik programista uczniowie będą tworzyć programy w wielu popularnych językach programowania np.: C++, C#, Java, Python, JavaScript, PHP, a także poznawać inne języki tj. SQL, HTML 5 i CSS.

Absolwenci technikum, którzy będą kształcić się w zawodzie technik programista w systemie pięcioletnim, będą dobrze przygotowani do wykonywania tego zawodu oraz dodatkowo do wykonywania prac w dziale IT. Program nauczania w pełni pozwala na osiągnięcie niezbędnych na tych stanowiskach umiejętności. Rozwijający się dynamicznie rynek i postępująca cyfryzacja społeczeństwa, pozwalają stwierdzić, że będzie również rosnąć zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych programistów. Zakładając dalszy rozwój absolwentów na studiach wyższych w połączeniu z umiejętnościami nabytymi w technikum w zawodzie technik programista, można przewidywać, że będą to w przyszłości również doskonali kandydaci na głównych programistów czy liderów zespołów programistycznych.

Możliwości zatrudnienia

Technik programista może być zatrudniony w następujących miejscach pracy:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem interfejsu użytkownika,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,

W wyżej wymienionych jednostkach absolwenci szkoły, posiadający tytuł zawodowy technik programista, mogą pracować na stanowiskach takich jak:

 • programista aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • programista systemów nadzorujących pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki czy systemy zarządzania bazami danych,
 • programista aplikacji działających w środowisku WWW, np. gry internetowe,
 • programista aplikacji mobilnych np. oprogramowanie używane w telefonach komórkowych.

Studia

Jako absolwent tej klasy możesz wybrać dowolne studia. Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z matematyki lub informatyki otwiera przed Tobą możliwość studiowania na wielu kierunkach w tym na kierunkach technicznych na wielu dobrych uczelniach w Polsce.

 • Bioinformatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka inżynierska
 • Inżynieria systemów
 • Technologie informatyczne w logistyce
 • Teleinformatyka
 • Systemy baz danych
 • Programowanie
 • Mechatronika
 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństo