Informacja o zastępstwach jest dostępna w dzienniku elektronicznym.