Szczęśliwy
numerek

Wolne :)

 

Lider innowacji

05/07/2018

Szkoła Innowacji 2016

 

Dnia 7 kwietnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji odbyła się gala wręczenia nagród dla zwycięzców czwartej już edycji Konkursu „Lider Innowacji” i Projektu „Szkoła Innowacji”.

Konkurs miał na celu promocję szkół innowacyjnych, wspierających edukację, nowoczesnych,

Kierowany był on do szkół ponadgimazjalnych województwa lubelskiego.
Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem starań szkół, aby kształcić postawy innowacyjności, świadczyć usługi na wysokim poziomie.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w kategoriach: Najlepsze Szkoły, Dyrektorzy, Nauczyciele, szkolne biblioteki i najciekawsze inicjatywy oraz Uczniowie.

Laureatami Konkursu „Lider Innowacji” i Projektu „Szkoła Innowacji” 2016 zostali:

Kategoria: Szkoła – lider innowacji
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Wyróżnienia:

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

 

Kategoria: Dyrektor – lider innowacji
Elżbieta Sękowska (Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie)

 

Kategoria: Nauczyciel – lider innowacji

Leszek Bober (Zespół Szkól Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim)

 

Kategoria: Innowacyjna inicjatywa
Ogólnopolski Festiwal Herbertowski (XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)

Wyróżnienie

90-lecie złotego w szkole Grabskiego (Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie)

Kategoria: Uczeń – lider innowacji
Dawid Antończak (Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie)

 

Kategoria: Innowacyjna biblioteka
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Wyróżnienie

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Certyfikat „Szkoła Innowacji” uzyskało 28 szkół, w tym Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

Sądzę, że jest to dobre przedsięwzięcie, które docenia wszelkie starania włożone w edukację w województwie lubelskim.

Nagroda może być motywacją do dalszych działań, dążenia do innowacji, udoskonalania, wprowadzania nowoczesności.

(informacje o nagrodach ze strony www.wsei.lublin.pl)

 

Szkoła Innowacji 2014

 

Wielki sukces szkoły Grabskiego w projekcie „Szkoła Innowacji”!

Projekt Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” organizowany jest od 2013 roku przez  Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W projekcie wyróżniane są  szkoły ponadgimnazjalne województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy oraz podejmują wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 25 szkół z całego województwa a w roku bieżącym 37.

 

3 kwietnia 2014 r. odbyła się Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Innowacji ” oraz nadania tytułów „Lider Innowacji”.

 

Szkoła Innowacji

Już po raz drugi z rzędu nasza szkoła otrzymała najwyższe wyróżnienie –

tytuł „SZKOŁY LIDERA INNOWACJI”.

W projekcie nadawane są również tytuły „Lider Innowacji“ oraz przyznawane wyróżnienia w kategoriach: „Dyrektor „Lider Innowacji“  „Nauczyciel – Lider Innowacji”,  „Uczeń – Lider Innowacji” i „Innowacyjna Inicjatywa”.

 

Tytuły „Lider Innowacji“ w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Tytuł „Dyrektor – Lider Innowacji” otrzymała:  Elżbieta Sękowska – Dyrektor Zespołu Szkół
nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Tytuł „Nauczyciel – Lider Innowacji” otrzymała:  Monika Banasiewicz – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

 

Wyróżnienie Uczeń – Lider Innowacji” otrzymała Olga Grabowska – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

 

Tytuł „Innowacyjna Inicjatywa” otrzymała:  Symulacyjna gra ekonomiczna „Chłopska Szkoła Biznesu” – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

 

Oprawę artystyczną Gali zapewnił  zespół „Poza Deszczem”, który wystąpił w składzie: Łukasz Kukiełka, Marcin Pastuszak i Damian Kamiński.

W uroczystości wzięła udział delegacja uczniów z naszej szkoły: Olga Grabowska, Aneta Mirosław, Martyna Dados, Mateusz  Kalina, Damian Danił.

Szkoła Innowacji 2013

 

 WIELKI SUKCES NASZEJ SZKOŁY – „SZKOŁY LIDERA INNOWACJI” 
w Projekcie Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” i konkursie „Lider Innowacji”

W dniu 25 kwietnia 2013 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Innowacji” oraz nadania tytułów „Lider Innowacji”.

Patronat Honorowy nad projektem i konkursem objęli:

Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz

Aplikacje konkursowe złożyło 25 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 12 z Lublina. Wszystkie aplikujące szkoły w otrzymały „CERTYFIKAT SZKOŁA INNOWACJI”.

Kapituła konkursowa nadała także tytuł „Lider Innowacji” i wyróżnienia w pięciu kategoriach.

W najważniejszej kategorii – w kategorii „SZKOŁA – LIDER INNOWACJI” LAUREATEM ZOSTAŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W LUBLINIE.

W kategorii „Dyrektor – Lider Innowacji” wyróżnienie otrzymała Elżbieta Sękowska dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, a w kategorii „Innowacyjna Inicjatywa” wyróżniona została innowacja pedagogiczna „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” wdrożona w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

wstecz