Szczęśliwy
numerek

Wolne :)

 

Szkoła Przedsiębiorczości

05/07/2018

Wręczenie Certyfikatu Szkoła Przedsiębiorczości

Lublin, 10 kwietnia 2008 – album

 

10 kwietnia 2008 r. w Lublinie odbyła się Wojewódzka Konferencja „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” połączona z galą nadania Certyfikatów Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dla społeczności naszej szkoły była ona ważna z dwóch powodów: otrzymaliśmy zaszczyt prowadzenia konferencji i zaprezentowania swoich dokonań, a także jako jedyna szkoła w województwie lubelskim otrzymaliśmy Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.
Przedsiębiorczość, świadome gospodarowanie finansami, inwestowanie i oszczędzanie to między innymi umiejętności konieczne, by sprostać wyzwaniom XXI wieku.
Uczniowie pod opieką nauczycieli z pasją  zaangażowali się w różne formy działań przygotowujących ich do aktywności na rynku pracy. Zdobywali nowe kwalifikacje na kursach organizowanych przez nauczycieli (np. obsługa kas fiskalnych, udzielanie pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, a także w zakresie grafiki komputerowej), uczestniczyli w spotkaniach z konsultantami i warsztatach organizowanych przez szkoły wyższe. Brali udział w konkursach i projektach związanych z świadomym gospodarowaniem finansami (m.in. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Tydzień dla Oszczędzania, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach, Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich). Została odjęta także współpraca z instytucjami finansowymi: Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego w Warszawie, NBP w Warszawie i NBP Oddział Okręgowy w Lublinie, Urzędem Skarbowym w Lublinie, Towarzystwem Ubezpieczeniowym Finlife oraz Open Finance w Lublinie.
Istotną rolę w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych w szkole odgrywa też współpraca ze środowiskiem.
Konsultanci i pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy, Pracownicy naukowi, menedżerowie Metro Group, uczestniczyli w zajęciach o tematyce gospodarowania finansami, organizowali prelekcje dla uczniów.

Szkoła Przedsiębiorczości – Gala

Warszawa, 28 kwietnia 2008 – album

wstecz