Szczęśliwy
numerek

25

 

Szkoła w chmurze

25/06/2020

„Szkoły w Chmurze Microsoft” to placówki, w których technologia jest obecna zarówno w procesie edukacyjnym jak i zarządzaniu organizacją. Szkoły dostosowujące się do dynamicznych przemian społecznych i  gospodarczych, to takie, w których nauczyciele są gotowi stale podnosić swoje kompetencje wykorzystując najnowsze rozwiązania w procesie zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności.

Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Ponadto, „Szkoła w Chmurze” to szereg korzyści, takich jak dostęp do globalnej bazy szkoleń i materiałów dla nauczycieli, uczestnictwo w światowych programach Microsoft Innovative Expert Educator (globalna sieć innowacyjnych pedagogów) i Showcase School (globalna sieć innowacyjnych szkół).

Cyfrowa transformacja  Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego  w Lublinie w kierunku nowoczesnej edukacji

Od 2017 roku  Zespół  Szkół nr  1 im. Władysława Grabskiego  uczestniczy jako szkoła pilotażowa w projekcie cyfrowej transformacji edukacji ,  realizowanym przez Miasto Lublin we współpracy z firmą Microsoft .  W sposób kompleksowy w  procesie dydaktyczno-wychowawczym  i w  procesie zarządzania szkołą wykorzystywane są wszystkie aplikacje Microsoft Office 365.  Usługa Office 365 to możliwość pracy wielodostępowej nad wspólnymi projektami przy użyciu takich narzędzi jak: Word, Excel, Sway, PowerPoint. Dzięki OneNote nauczycie mogą przygotowywać scenariusze lekcji wraz z materiałami multimedialnymi i porządkować materiały do zajęć. Aplikacja Microsoft Teams pozwala na prowadzenie lekcji online, ich zapisywanie i wymianę materiałów  oraz prac i zadań domowych między uczniem i nauczycielem. Uzupełnieniem możliwości zdalnego  prowadzenia lekcji jest narzędzie Forms do tworzenia szybkich testów sprawdzających wiedzę i umiejętności.  Forms to także możliwość szybkiego ankietowania i uzyskiwania wyników przeprowadzonych badań.

Usługa Office 365 to także ogromne ułatwienie w zarządzaniu szkołą. Pozwala na przyspieszenie obiegu informacji, daje możliwość wysyłania informacji do wszystkich pracowników i pracy nad dokumentami na odległość (współredagowanie) przy udziale kilku użytkowników i skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

wstecz