Szczęśliwy
numerek

17

 

TEH – „Złota Szkoła 2015”

05/07/2018

Znak Jakości Szkoły 2016

Znak Jakości Szkoły 2015

W ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW Technikum Ekonomiczno-Handlowe z Zespołu Szkół nr 1 zajęło 78 miejsce i uzyskało tytuł Złotej Szkoły. Jest to znaczący sukces, gdyż w 2015 TEH uplasowało się na 88 miejscu, a w 2014 – 151.

W rankingu maturalnym Technikum Ekonomiczno-Handlowe zajęło 158 miejsce.

Natomiast w rankingu egzaminów zawodowych technik organizacji reklamy z TEH zajął 1 miejsce w Polsce.

Technik handlowiec w rankingu egzaminów zawodowych zajął 9 miejsce w Polsce.

 

Znak Jakości Szkoły 2015

Znak Jakości Szkoły 2015

Technikum Ekonomiczno-Handlowe uzyskało tytuł Złotej Szkoły 2015 
w XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw. Szkoła uzyskała 88 miejsce w kraju
i 7 miejsce w województwie lubelskim.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

 

www.technika.perspektywy.pl

 

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do uzyskania tytułu serdecznie gratulujemy!

wstecz