Zdalny Dzień Otwartych Drzwi

w Zespole Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego w Lublinie

WydarzenieFilm ze spotkania
  • spotkanie otwierające
  • informacje ogólne o szkole
  • oferta edukacyjna
  • „spacer” po szkole
  • klimat „Grabskiego”
>> LINK <<
XV Liceum Ogólnokształcące
Klasa politechniczna >> LINK <<
Klasa ratowniczo-medyczna >> LINK <<
Klasa psychologiczna >> LINK <<
Klasa artystyczna >> LINK <<
Technikum Ekonomiczno-Handlowe
Technik reklamy >> LINK <<
Technik handlowiec >> LINK <<
Technik ekonomista >> LINK <<
Technik rachunkowości >> LINK <<
Technik informatyk >> LINK <<
Spotkanie z Samorządem Uczniowskim
>> LINK <<