Aktualności:

 • Lekcja koleżeńska z języka angielskiego „Tell me a story!” 2022-09-22

  Po serii lekcji koleżeńskich z użyciem TIK nadszedł wreszcie czas, żeby odpocząć od ekranów smartfonów opuszczając na chwilę świat cyfrowy, za to zwrócić uwagę uczniów na współpracę z kolegą lub koleżanką oraz aktywność w grupie. Lekcja, której celem było rozwijanie umiejętności mówienia, jak również aktywne opanowanie słownictwa, w pełni zaangażowała uczniów, a obserwujący ją nauczyciele mogli poznać sposoby przeprowadzania skutecznych ćwiczeń w pełni absorbujących uczniów, takich jak: wild dictation, jumbled stories czy lateral thinking story.

 • Lekcja koleżeńska z języka angielskiego. 2022-09-20

  Po zgłębieniu podstaw teorii lekcji odwróconej nadszedł wreszcie czas na pokaz praktyczny. Jerzy Chruściel zaprezentował nam podczas swojej lekcji koleżeńskiej, jak korzysta z doświadczenia nabytego podczas mobilności w planowaniu oraz prowadzeniu zajęć z języka angielkiego według modelu flipped classroom.

 • Lekcja koleżeńska z języka niemieckiego 2022-09-16

  Dzisiaj przeprowadziłem lekcję koleżeńską z języka niemieckiego doskonalącą umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia, opartą o materiały autorskie – min. zdydaktyzowany wywiad z młodzieżą z Berlina, przeprowadzony i nagrany przez moich uczniów podczas jednego ze spotkań polsko-niemieckich. Do lekcji wykorzystałem aplikacje Quizlet i Socrative. Uczniowie klasy 4 blP dźwignęli dość trudny autentyczny materiał i dzięki ich zaangażowaniu oraz wzorowej postawie cele zajęć zostały osiągnięte. Publiczność również dopisała. Lekcję obserwowało więcej nauczycieli, niż uczących się w tej grupie. Wszystkim serdecznie dziękuję. 🥇Marcin Golik

 • Podsumowanie projektu 2022-06-22

  22 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania podjęte w ramach projektu „Nauczyciel Grabskiego – europejski specjalista 3.0”. Obecni byli na nim uczestnicy mobilności, koordynatorzy oraz pani księgowa odpowiedzialna za stronę finansową przedsięwzięcia. Przeanalizowaliśmy osiągnięte cele, wyniki ankiet, poszczególne etapy projektu, mocne strony oraz nieliczne potknięcia w czasie realizacji. Nie zabrakło czasu na przypomnienie sobie większości ważnych wydarzeń w formie prezentacji oraz wspomnień uczestników. Spotkanie przebiegało w szczególnie miłej atmosferze, co można zobaczyć na zdjęciach.

 • Szkolenie kierownictwa szkoły 2022-06-20

  W dniu 20 VI 2022 odbyło się szkolenie kierownictwa szkoły z zakresu zarządzanie szkołą.  Omówione zostały style zarządzania i przywództwa, sposoby motywowania pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano modele planowania strategicznego oraz podejścia do oceny potrzeb. Na koniec nawiązała się dyskusja na temat tego co określamy mianem „szkoła sukcesu.” W szkoleniu uczestniczyli członkowie kierownictwa szkoły. 

 • „Wykorzystanie aplikacji i programów na lekcjach: Book Creator” 2022-06-15

  Dzisiaj nasza koleżanka – Joanna Sęk przeprowadziła warsztaty dla zespołu lingwistycznego na temat „Wykorzystanie aplikacji i programów na lekcjach: Book Creator”. Uczestnicy spotkania nauczyli się tworzyć e-publikacje, takie jak: e-przewodniki, e-czasopisma, e-książki, czy e-komiksy z elementami graficznymi, dźwiękowymi, filmami oraz narracją, wykorzystywać czytnik immersyjny, jak również włączać aplikację Book Creator do pracy uczniów w zespołach projektowych podczas lekcji oraz do przygotowania zadań dodatkowych. Poznali jednocześnie, w jaki sposób można na bieżąco kontrolować pracę grup. Zdjęcia z wydarzenia jak zwykle w galerii. Serdecznie zapraszam.

 • Lekcja koleżeńska: Kultura polityczna 2022-06-03

  W ramach upowszechniania rezultatów projektu „Nauczyciel Grabskiego – europejski specjalista 3.0” w piątek 3 czerwca odbyła się lekcja koleżeńska, którą w klasie 1cl przeprowadził Tomasz Winiarczyk – uczestnik kursu „ICT in your class”, organizowanego w Kalamacie. Nasz kolega zademonstrował swoją koncepcję zastosowania aplikacji Quizizz oraz Actionbound na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem technologii do angażowania uczniów w lekcje opartą na podejściu BYOD. Takie praktyczne szkolenie wynika z potrzeby inspiracji nauczycieli w zakresie stosowania technologii komunikacyjno-informacyjnej. W galerii dostępne są zdjęcia z lekcji.

 • Warsztaty dla członków rady pedagogicznej 2022-03-29

  Dzisiaj odbyły się warsztaty dla członków Rady Pedagogicznej: „ Zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz zarządzanie stresem i emocjami oraz motywowanie siebie i innych”. Prowadzące panie: Małgorzata Biernacka, Małgorzata Soszka- Ciężka oraz Urszula Zwijacz przygotowały zarówno istotne informacje teoretyczne dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz motywowania, jak również ciekawe ćwiczenia praktyczne.

 • Lekcja koleżeńska z języka hiszpańskiego 2022-03-18

  W dniu 18 marca 2022 roku odbyła się lekcja otwarta z języka hiszpańskiego podczas której został zrealizowany temat: Energia renovable- energia odnawialna. Głównym celem było wprowadzenie nowego słownictwa z zakresu energii odnawialnych. Podczas lekcji wykorzystana została aplikacja BookCreator, którą uczniowie używali do stworzenia książki- projektu na temat jednej z wybranych energii odnawialnych. Praca odbywała się w grupach kilkuosobowych. Uczniowie stworzyli projekty, w których opisywali wybrany rodzaj energii odnawialnej, przedstawiali jej zalety i wady. Dzięki aplikacji w atrakcyjny sposób mogli udokumentować swoja pracę oraz utrwalić poznane na lekcji słownictwo. Aplikacja ta została także wykorzystana przez uczniów do przygotowania pracy domowej.

 • Doskonalenie na Cyprze 2022-03-16

  Nadszedł czas realizacji ostatniej mobilności. Wicedyrektor Artur Korgul,  przebywa na Cyprze, w pięknej miejscowości Limassol, gdzie bierze udział w szkoleniu dla kadry kierowniczej dotyczącym nowoczesnych form zarządzania szkołą. Udanego pobytu oraz owocnych warsztatów. Czekamy na dalsze zdjęcia.