Szczęśliwy
numerek

17

 

Kolejne zadanie Złotych Szkół zaliczone!

15/03/2023

13 marca 2023 o godz. 9.00 w naszej szkole odbyła się debata na temat funkcji NBP zorganizowana przez Drużynę Ambasadorów Ekonomicznych w ramach udziału w projekcie „Złote Szkoły NBP”. Wydarzenie objęło swoim patronatem Radio Lublin. Ekspertami w debacie byli zaproszeni goście: dr Ilona Skibińska-Fabrowska Dyrektor NBP Oddział w Lublinie, prof. dr hab. Marian Żukowski profesor Katedry Polityki Gospodarczej i Bankowości KUL oraz p. dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie mgr Elżbieta Sękowska. Obserwatorami i uczestnikami zadającymi pytania była młodzież klas ekonomicznych, przedstawiciele klas technikum z innych zawodów oraz liceum ogólnokształcącego w liczbie około 120 osób.

Imprezę poprowadził Karol Jagiełło, a wstępną prezentację o historii NBP przygotowaną przez Jakuba Krawczyka i Karola Nucię przedstawił Jan Poźniakow.

W przygotowaniu do wydarzenia uczniowie naszej szkoły głosowali wybierając najważniejszą ich zdaniem funkcję NBP. Za najważniejszą uznano funkcję banku państwa, którą wybrało 61% uczestników ankiety. Stanowiło to punkt wyjścia do dyskusji. Młodzież zadawała gościom pytania, na które udzielali wyczerpujących i ciekawych odpowiedzi.

Debata na temat funkcji NBP na pewno przybliżyła młodzieży rolę banku centralnego w odmienny sposób niż na zajęciach lekcyjnych.

Na zakończenie debaty został udostępniony konkurs Quizizz dla młodzieży, sprawdzający wiedzę na temat NBP. Osoby, które uzyskały trzy najwyższe wyniki otrzymały upominki, byli to: Wiktoria Krysa z kl 3ct, Kacper Sosnówka z kl 1ct oraz Paweł Mendykowski z kl 2ct.

Zwycięzcom gratulujemy!

inf. M. Biernacka

wstecz