Szczęśliwy
numerek

Wolne :)

 

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zawieszenia zajęć dla klasy 4 ft TEH i sześciu uczniów klasy 4et TEH

14/09/2021

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie informuje, że na podstawie § 18.2 ust.3 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz po wydaniu zgody przez Prezydenta Miasta Lublin, zawiesił zajęcia dla klasy 4 ft i dla 6 uczniów klasy 4et Technikum Ekonomiczno-Handlowego w dniach od 15 IX 2021 do 17 IX 2021, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

wstecz