Szczęśliwy
numerek

17

 

Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

08/07/2018

Już w maju 2017 roku Gmina Lublin rozpoczyna realizację projektu p.t. ”Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”. Obecnie jest to największy projekt realizowany w ramach działania 12.4 RPO WL w województwie lubelskim. Wartość projektu  to 12 128 800,41 PLN, zaś kwota dofinansowania 10 915 920,37 PLN. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2019 r., swoim zasięgiem obejmuje 12 szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin w tym Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie.

W czasie realizacji projektu uczniowie technika informatyka i technika organizacji reklamy  będą odbywali płatne staże wakacyjne, będą mieli szkolenia i warsztaty (programowanie, grafika 3D, InDesign, ECDL, Autocad). Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mieli sfinansowane studia podyplomowe a szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt.

wstecz