Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Nasza Szkoła >> Film
Spacer po szkole >> Film
XV Liceum Ogólnokształcące
Klasa politechniczna >> Film
>> Escape room
Klasa medyczno-ratownicza >> Film informacyjny
>> Klasa oczami uczniów
>> INSPIRUJEMY DO BYCIA EKO
Klasa psychologiczna >> Film
Klasa artystyczna >> Film
>> Film informacyjny
Technikum Ekonomiczno-Handlowe
Technik reklamy >> Film informacyjny
>> Reklama technika reklamy
>> Technik reklamy na praktykach
>> Escape room
Technik handlowiec >> Film przygotowany przez uczniów
>> Escape room
>> learningapps
>> learningapps
>> learningapps
>> learningapps - w języku ukraińskim
>> learningapps
>> learningapps
Technik rachunkowości >> Film
>> Film klasy
>> Film promocyjny
>> Gra Milionerzy
>> learningapps
Technik ekonomista >> Film
>> Film przygotowany przez uczniów
>> Film promocyjny klasy
Technik informatyk >> Dzień z życia informatyka
>> Film informacyjny
>> Film przygotowany przez uczniów
Technik programista >> Film
>> Film przygotowany przez uczniów