Szczęśliwy
numerek

17

 

Warsztaty edukacyjne. Zagłada Żydów

14/03/2023

W pierwszym tygodniu marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” pod opieką nauczycieli A.Brzuszkiewicz i A.Zaniewicz.
W ramach warsztatów młodzież poznała historię przedwojennego, polsko-żydowskiego Lublina. Następnie przy wykorzystaniu fragmentów dziennika Idy Gliksztajn, fotografii uczniowie wprowadzeni zostali w tematykę Zagłady.
Pod koniec warsztatów samodzielnie zaprojektowali imienne wizytówki na drzwi dla wybranych osób z listy mieszkańców getta będące próbą symbolicznego przywrócenia tożsamości ludziom, którzy podczas wojny zostali skazani na zapomnienie.
Warsztaty stanowiły także przygotowanie do udziału w Misterium Światła i Ciemności, które odbędzie się 16 marca w dniu likwidacji getta na Podzamczu.
Inf. A.Brzuszkiewicz

wstecz