Szczęśliwy
numerek

Wolne :)

 

Zebrania z rodzicami

12/09/2023

K O M U N I K A T nr …/2023

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

W LUBLINIE

z dnia 11 września 2023 r.

 

 

Informuję, że w dniu  19 września 2023 (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami według następującego harmonogramu:

 

16.30Zebranie ogólne rodziców wszystkich klas z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej

17.00Zebranie rodziców wszystkich klas z wychowawcami według harmonogramu (załącznik)

17.30Zebranie Komitetu Studniówkowego – styczeń 2024 (sala 142)

18.00 – Zebranie przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców* w auli szkoły

 

* asystenci wychowawcy dopilnują, aby przedstawiciele oddziałowych Rad Rodziców dotarli na zebranie o17.55

wstecz