Szczęśliwy
numerek

Wolne :)

 

ZŁOTA I BRĄZOWA TARCZA PERSPEKTYW DLA NASZEJ SZKOŁY!

31/01/2023

Rok 2023 rozpoczął się dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie od osiągnięcia wielkiego sukcesu. Miesięcznik „Perspektywy” opublikował wyniki jubileuszowego, 25 ogólnopolskiego rankingu liceów i techników.

Technikum Ekonomiczno-Handlowe zajęło 61 miejsce wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Pełny ranking na stronie https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-glowny-technikow

W skali lokalnej oznacza to 3 miejsce w Lublinie i 4 na Lubelszczyźnie.

Złota tarcza

Natomiast XV Liceum Ogólnokształcące zajęło 854 miejsce wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2023”.

Wynik ten daje nam 46 miejsce w województwie lubelskim.

Pełny ranking na stronie https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-glowny-liceow

Brązowa tarcza

W Rankingu Perspektyw technika są oceniane za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyników egzaminu zawodowego.

O miejscu w rankingu liceów decydują między innymi wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, a także sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

Stałe MIEJSCE W CZOŁÓWCE POLSKICH SZKÓŁ to wynik sprawdzonych metod nauczania będących efektem wieloletnich doświadczeń nauczycieli oraz zaangażowania wykwalifikowanej kadry otwartej na współpracę z ambitną, zdolną młodzieżą, gotową wciąż podejmować nowe wyzwania.

 

Inf. A. Piszcz

 

 

wstecz